Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Ukrainie

 

Oddział w Kamieńcu Podolskim

ul. Tatarska 20

32301 Kamieniec Podolski, obl. Chmielnicki, Ukraina

Tel.:  003803849 233 52

Fax.: 003803849 23244