Nasze konto bankowe

Kamieniecko-Podolska Diecezja

ul. Tatarska 20, Kamieniec-Podolski 281900, Ukraina

Bank Polska Kasa Opieki SA

I Oddział w Świdniku

Numer rachunku: 87 1240 2454 1111 0010 2654 1997