Wsparcie odbudowania dachu w kompleksie zespołu dawnego klasztoru Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim

Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla odbudowania dachu w kompleksie zespołu dawnego klasztoru Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim przy ul. Franciszkańskiej 10, który doszczętnie został zniszczony rzez pożar  w dniu 23 maja 2009r.

Zespól klasztoru, który składa się z kościoła św. Michała oraz cel zakonnych o obszarze 12060 m3, znajduje się w zachodniej części Starówki, ma otwarty dziedziniec i razem z obronnym murem przylega do toku  jaru  rzeki Smotrycz.

Kościół stanowi akcent wśród zabudowań i jest skierowany w kierunku wsch. –zachodnim. Od strony fasady  zachodniej kościół jest połączony z celami zakonnym o kościół jest kamienny, otynkowany jednonawowy z dwiema niedużymi  bocznymi kaplicami z prostokątnym prezbiterium, mieszczącym się od strony zachodniej. Główna, wschodnia fasada, ozdobiona podwójnymi pilastrami, zakończona frontem z dwiema  symetrycznymi wolutami z tynku.

Boczne fasady oddzielone pilastrami. Na fasadzie południowej są oka łukowe nadprożami. Kościół zbudowany jest w stylu barokowym

Cele klasztorne tworzą jedną linie z innymi budowlami Starego Miasta  i noszą charakter fortyfikacyjny. Skierowanie jednego korpusu Wschód-Zachód, innego Północ-Południe. Główne wejścia mieszczą się od wewnętrznego podwórza. Korpus południowy jest połączony fasadą wschodnią kościoła. Cele są kamienne, piętrowe, otynkowane. Mają dwa korpusy, połączone pod kątem prostym i przylegają do kościoła. Ściany od strony zachodniej wzmocnione czterema wzmocnieniami pochyłymi . rozkład korytarzowy, z jednostronnym rozmieszczeniem pomieszczeń. Strop na parterze sklepienny, na piętrze płaski, drewniany. Dach był drewniany czterospadowy oraz dwuspadowy, pokrycie dachu metalowe. Fasada wschodnia ozdobiona  jest fragmentami dekoru (pilastry, ornament roślinny), zachodnia – białokamiennymi okładzinami. Ogólnie architektura zespołu wyróżnia się prostotą i ascetyzmem stylu. Stan techniczny budynku klasztornego jest niezadowalający, na odcinkach awaryjny.

Wpłat można dokonywać na konto:

Kamieniecko-Podolska Diecezja

ul. Tatarska 20, Kamieniec-Podolski 281900, Ukraina

Bank Polska Kasa Opieki SA

I Oddział w Świdniku

Numer rachunku:

87 1240 2454 1111 0010 2654 1997

Po okresie wojen, które dotknęły tę część dawnej Rzeczypospolitej oraz strasznych czasach władzy sowieckiej zniszczenia są wielkie. Wierni, którzy sami cierpią niedostatek nie są w stanie samodzielnie wesprzeć potrzebnych remontów.

Na początki XVIII wieku Siostry Dominikanki wybudowały we zachodniej części  Starego Miasta, obok Franciszkańskiego kościoła, kamienne cele (1710-1722) i kościół pod wezwaniem św. Michała. Na początku lat 50-tych XVIII w. z ofiar złożonych  przez  mieszkańców miasta i starostę Michała Potockiego  zdołano odrestaurować  kościół wraz z klasztorem.

                Przy klasztorze – do 1833 roku – istniała  szkoła dla dziewcząt. W  186

 r. skasowano katolickie świątynie i klasztory w mieście, w tym i klasztor Sióstr Dominikanek. Korpusy klasztornych budynków przerobiono na Sekcję Kryminalną, II posterunek policyjny i koszary.

                W latach 1825-1856 kościół wyremontowano, natomiast pod koniec XIX w. gontowe pokrycie dachu wymieniono na metalowe. W latach 1917-1941 budynki klasztorne wykorzystywano jako więzienie. W okresie władzy sowieckiej (po II Wojnie Światowej) w pomieszczeniach klasztoru znajdowała się fabryka, w związku z czym wykonano żelbetonowy strop na całej powierzchni świątyni. W latach 1980-1990 znajdowało się tu Kamieniecko-Podolskie przedsiębiorstwo wyposażenia medycznego (SKB).

                W 1996 r. obiekt został przekazany do użytki Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.