Biskup Ordynariusz Leon Dubrawski

Leon Maksymilian Dubrawski
(ur. 1 lipca 1949 w Dubowcu, na Ukrainie) – franciszkanin, katolicki biskup kamieniecki.

W 1978 r. wstąpił do seminarium duchownego w Rydze. 31 sierpnia 1982 wstąpił do zakonu franciszkańskiego (podówczas prowincjabernardyńska[1]). Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1983 w Rydze, na Łotwie z rąk kardynała Julijansa Vaivodsa.[2] 21 sierpnia 1986złożył śluby wieczyste. W latach 1983-1993 proboszcz parafii w Chmielniku. Przełożony kustodii Św. Michała Archanioła Zakonu Franciszkanów (Bernardynów) na Ukrainie.[3] 7 kwietnia 1998 mianowany na biskupa pomocniczego w Kamieńcu Podolskim.[2] Dnia 27 czerwca 1998 r. przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Mariana Jaworskiego.[2] Po przyjęciu rezygnacji bpa Jana Olszańskiego, 4 maja 2002mianowany został biskupem – ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim.[2]

Hasło biskupie: „Pax et bonum” – Pokój i Dobro!.

(na podstawie serwisu wikipedia)

Biskup Jan Niemiec

Biskup pomocniczy Jan Niemiec

Jan Niemiec (ur. 14 marca 1958 r. w Kozłówku) – katolicki biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej, biskup tytularny Decoriany.

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1987 z rąk Ignacego Tokarczuka. Pracował duszpastersko, m.in. w Stalowej Woli. W 1991 ukończył studia na KUL-u w zakresie historii Kościoła. W 1992 r. wraz z grupą księży z diecezji przemyskiej wyjechał na Ukrainę. Pracował jako wykładowca w seminarium duchownym w Gródku Podolskim. Jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym na terenie diecezji. W 1998 r. obronił doktorat w Instytucie Historii PAN. Od 2001 r. jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku. 21 października 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej – jest to 8 w dziejach tej diecezji biskup pomocniczy. Jako hasło biskupie przybrał słowa św. Jana Chrzciciela: „Ecce Agnus Dei” (Oto Baranek Boży). Sakrę otrzymał 8 grudnia 2006 z rąk kardynała Mariana Jaworskiego.

W 2009 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


na podstawie serwisu Wikipedia