Informacja dla darczyńców

Dla osób pragnących wesprzeć naszych rodaków w Kamieńcu podajemy uaktualnione dane

 

Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa. w Kamieńcu Podolskim.

Nr. Rachunku:
3412 40 2324 1111 0000 3323 0368

Bank PEKAO S.A. oddział w Brzozowie

 

Kontakt do parafii:

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry)

 

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry)

Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry)

ul. Dominikańska 1,

32301 Kamieniec Podolski, obl. Chmielnicki, Ukraina
tel: +380 (3849) 234-59

tel. kom. ojca proboszcza Alojzego Kosobuckiego:
+380 965 689 678

e-mail: paulinikamieniec@gmail.com

 

Nr. rachunku bankowego:
3412 40 2324 1111 0000 3323 0368

Bank PEKAO S.A. oddział w Brzozowie

 

Wsparcie odbudowania dachu w kompleksie zespołu dawnego klasztoru Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim

Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla odbudowania dachu w kompleksie zespołu dawnego klasztoru Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim przy ul. Franciszkańskiej 10, który doszczętnie został zniszczony rzez pożar  w dniu 23 maja 2009r.

Zespól klasztoru, który składa się z kościoła św. Michała oraz cel zakonnych o obszarze 12060 m3, znajduje się w zachodniej części Starówki, ma otwarty dziedziniec i razem z obronnym murem przylega do toku  jaru  rzeki Smotrycz.

Kościół stanowi akcent wśród zabudowań i jest skierowany w kierunku wsch. –zachodnim. Od strony fasady  zachodniej kościół jest połączony z celami zakonnym o kościół jest kamienny, otynkowany jednonawowy z dwiema niedużymi  bocznymi kaplicami z prostokątnym prezbiterium, mieszczącym się od strony zachodniej. Główna, wschodnia fasada, ozdobiona podwójnymi pilastrami, zakończona frontem z dwiema  symetrycznymi wolutami z tynku.

Boczne fasady oddzielone pilastrami. Na fasadzie południowej są oka łukowe nadprożami. Kościół zbudowany jest w stylu barokowym

Cele klasztorne tworzą jedną linie z innymi budowlami Starego Miasta  i noszą charakter fortyfikacyjny. Skierowanie jednego korpusu Wschód-Zachód, innego Północ-Południe. Główne wejścia mieszczą się od wewnętrznego podwórza. Korpus południowy jest połączony fasadą wschodnią kościoła. Cele są kamienne, piętrowe, otynkowane. Mają dwa korpusy, połączone pod kątem prostym i przylegają do kościoła. Ściany od strony zachodniej wzmocnione czterema wzmocnieniami pochyłymi . rozkład korytarzowy, z jednostronnym rozmieszczeniem pomieszczeń. Strop na parterze sklepienny, na piętrze płaski, drewniany. Dach był drewniany czterospadowy oraz dwuspadowy, pokrycie dachu metalowe. Fasada wschodnia ozdobiona  jest fragmentami dekoru (pilastry, ornament roślinny), zachodnia – białokamiennymi okładzinami. Ogólnie architektura zespołu wyróżnia się prostotą i ascetyzmem stylu. Stan techniczny budynku klasztornego jest niezadowalający, na odcinkach awaryjny.

Wpłat można dokonywać na konto:

Kamieniecko-Podolska Diecezja

ul. Tatarska 20, Kamieniec-Podolski 281900, Ukraina

Bank Polska Kasa Opieki SA

I Oddział w Świdniku

Numer rachunku:

87 1240 2454 1111 0010 2654 1997

Po okresie wojen, które dotknęły tę część dawnej Rzeczypospolitej oraz strasznych czasach władzy sowieckiej zniszczenia są wielkie. Wierni, którzy sami cierpią niedostatek nie są w stanie samodzielnie wesprzeć potrzebnych remontów.

Na początki XVIII wieku Siostry Dominikanki wybudowały we zachodniej części  Starego Miasta, obok Franciszkańskiego kościoła, kamienne cele (1710-1722) i kościół pod wezwaniem św. Michała. Na początku lat 50-tych XVIII w. z ofiar złożonych  przez  mieszkańców miasta i starostę Michała Potockiego  zdołano odrestaurować  kościół wraz z klasztorem.

                Przy klasztorze – do 1833 roku – istniała  szkoła dla dziewcząt. W  186

 r. skasowano katolickie świątynie i klasztory w mieście, w tym i klasztor Sióstr Dominikanek. Korpusy klasztornych budynków przerobiono na Sekcję Kryminalną, II posterunek policyjny i koszary.

                W latach 1825-1856 kościół wyremontowano, natomiast pod koniec XIX w. gontowe pokrycie dachu wymieniono na metalowe. W latach 1917-1941 budynki klasztorne wykorzystywano jako więzienie. W okresie władzy sowieckiej (po II Wojnie Światowej) w pomieszczeniach klasztoru znajdowała się fabryka, w związku z czym wykonano żelbetonowy strop na całej powierzchni świątyni. W latach 1980-1990 znajdowało się tu Kamieniecko-Podolskie przedsiębiorstwo wyposażenia medycznego (SKB).

                W 1996 r. obiekt został przekazany do użytki Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Biskup Ordynariusz Leon Dubrawski

Leon Maksymilian Dubrawski
(ur. 1 lipca 1949 w Dubowcu, na Ukrainie) – franciszkanin, katolicki biskup kamieniecki.

W 1978 r. wstąpił do seminarium duchownego w Rydze. 31 sierpnia 1982 wstąpił do zakonu franciszkańskiego (podówczas prowincjabernardyńska[1]). Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1983 w Rydze, na Łotwie z rąk kardynała Julijansa Vaivodsa.[2] 21 sierpnia 1986złożył śluby wieczyste. W latach 1983-1993 proboszcz parafii w Chmielniku. Przełożony kustodii Św. Michała Archanioła Zakonu Franciszkanów (Bernardynów) na Ukrainie.[3] 7 kwietnia 1998 mianowany na biskupa pomocniczego w Kamieńcu Podolskim.[2] Dnia 27 czerwca 1998 r. przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Mariana Jaworskiego.[2] Po przyjęciu rezygnacji bpa Jana Olszańskiego, 4 maja 2002mianowany został biskupem – ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim.[2]

Hasło biskupie: „Pax et bonum” – Pokój i Dobro!.

(na podstawie serwisu wikipedia)

Biskup Jan Niemiec

Biskup pomocniczy Jan Niemiec

Jan Niemiec (ur. 14 marca 1958 r. w Kozłówku) – katolicki biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej, biskup tytularny Decoriany.

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1987 z rąk Ignacego Tokarczuka. Pracował duszpastersko, m.in. w Stalowej Woli. W 1991 ukończył studia na KUL-u w zakresie historii Kościoła. W 1992 r. wraz z grupą księży z diecezji przemyskiej wyjechał na Ukrainę. Pracował jako wykładowca w seminarium duchownym w Gródku Podolskim. Jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym na terenie diecezji. W 1998 r. obronił doktorat w Instytucie Historii PAN. Od 2001 r. jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku. 21 października 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej – jest to 8 w dziejach tej diecezji biskup pomocniczy. Jako hasło biskupie przybrał słowa św. Jana Chrzciciela: „Ecce Agnus Dei” (Oto Baranek Boży). Sakrę otrzymał 8 grudnia 2006 z rąk kardynała Mariana Jaworskiego.

W 2009 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


na podstawie serwisu Wikipedia