Biskup Jan Niemiec

Biskup pomocniczy Jan Niemiec

Jan Niemiec (ur. 14 marca 1958 r. w Kozłówku) – katolicki biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej, biskup tytularny Decoriany.

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1987 z rąk Ignacego Tokarczuka. Pracował duszpastersko, m.in. w Stalowej Woli. W 1991 ukończył studia na KUL-u w zakresie historii Kościoła. W 1992 r. wraz z grupą księży z diecezji przemyskiej wyjechał na Ukrainę. Pracował jako wykładowca w seminarium duchownym w Gródku Podolskim. Jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym na terenie diecezji. W 1998 r. obronił doktorat w Instytucie Historii PAN. Od 2001 r. jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku. 21 października 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej – jest to 8 w dziejach tej diecezji biskup pomocniczy. Jako hasło biskupie przybrał słowa św. Jana Chrzciciela: „Ecce Agnus Dei” (Oto Baranek Boży). Sakrę otrzymał 8 grudnia 2006 z rąk kardynała Mariana Jaworskiego.

W 2009 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


na podstawie serwisu Wikipedia