Biskup Ordynariusz Leon Dubrawski

Leon Maksymilian Dubrawski
(ur. 1 lipca 1949 w Dubowcu, na Ukrainie) – franciszkanin, katolicki biskup kamieniecki.

W 1978 r. wstąpił do seminarium duchownego w Rydze. 31 sierpnia 1982 wstąpił do zakonu franciszkańskiego (podówczas prowincjabernardyńska[1]). Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1983 w Rydze, na Łotwie z rąk kardynała Julijansa Vaivodsa.[2] 21 sierpnia 1986złożył śluby wieczyste. W latach 1983-1993 proboszcz parafii w Chmielniku. Przełożony kustodii Św. Michała Archanioła Zakonu Franciszkanów (Bernardynów) na Ukrainie.[3] 7 kwietnia 1998 mianowany na biskupa pomocniczego w Kamieńcu Podolskim.[2] Dnia 27 czerwca 1998 r. przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Mariana Jaworskiego.[2] Po przyjęciu rezygnacji bpa Jana Olszańskiego, 4 maja 2002mianowany został biskupem – ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim.[2]

Hasło biskupie: „Pax et bonum” – Pokój i Dobro!.

(na podstawie serwisu wikipedia)